Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS số 1 Lương Thịnh

Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
ybi-tranyen-th-thcsso1luongthinh@edu.viettel.vn